jokuboparapija.lt
Prasideda bažnyčios remonto darbai
Bažnyčios remonto ir tvarkybos darbams atlikti įvyko visi pirkimo konkursai ir pasirašyta rangos sutartis „Bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbai“ bei kitos dvi paslaugų sutartys. Organizuojant viešuosius pirkimus ir sutarčių pasirašymą daugelį darbų pagal įgaliojimus atliko savivaldybės administracijos darbuotojai, už ką parapijos vadovybė ir parapijiečiai yra didžiai dėkingi. Baigiantis vasarai kyla pastoliai ir po dienos kitos