jojograf.se
Malmö stads miljömål - Jojograf
Just nu jobbar jag med ett projekt till miljöförvaltningen i Malmö stad. Uppdraget är att ta fram ett 20-tal illustrationer och infografik som visar på hur man tillsammans arbetar för att nå miljömålen i staden. Klicka vidare på bilden så ser du några av illustrationerna ...