jojograf.se
Civilekonomen - redaktionell illustration - Jojograf
Här är ännu ett uppdrag för tidningen Civilekonomen. Denna gång handlade artikeln om åldersdiskriminering på arbetsplatsen.