jmalmsten.com
Gojirathon 22: Gojira VS. Desutoroiâ (1995)
G: minus 5 days