jmalmsten.com
Gojirathon 20: Gojira VS Mekagojira (1993)
G: minus 7 days