jmalmsten.com
Gojirathon 18: Gojira vs. Kingu Gidorâ (1991)
G: minus 8 days