jmalmsten.com
Gojirathon 17: Gojira vs. Biorante (1989)
G: minus 9 days