jlsu.se
Skolforskning del 6
Under vårterminen genomförs de nationella proven varje läsår. Mycket tid går åt till förberedelser, genomförande, rättande och att återkoppla resultaten till eleverna. De nationella proven h…