jlsu.se
Nationella prov i år 6 och 9 – en hjälp för lärare vid betygssättning, eller…?
Det är snart dags för lärarna att sätta betyg för fjärde (!) gången med det nya betygssystemet. Många lärare har sett fram emot årets nationella prov för att få stöd och hjälp med betygssättningen,…