ji42.com
ลาก่อน Theme เก่า
ผมเริ่มใช้งานบล็อกบน Wordpress มาตั้งแต่ปี 2006 ก็เริ่มใช้ Theme นี้ และใช้มันมาตลอดเก้าปีกว่า ผมค่อนข้างคุ้นเคยกับมันราวกับเพื่อนสนิท ถึงแม้ระยะหลังจะถูกเตือนว่า Theme ที่ใช้อยู่นี้มันเก่าเกินไปแล…