ji42.com
ปวดหัวกับโฮสท์
ตาแก่คนนี้ทำเวบให้ลูกค้ามาจะ 20 ปีแล้ว แต่ปัญหาที่ไม่เคยแก้ได้สำเร็จก็คือเรื่องของโฮสท์ติ้ง ที่พาให้ผมปวดหัวได้แทบจะทุกปี อย่างดีหน่อยก็เว้นให้เป็นสองปี ก็ต้องเกิดเรื่องให้ผมปวดกบาล หงุดหงิด อารมณ์…