ji42.com
วันเหงา
อ้างว้าง…ฉันเดียวดายเหลือเกิน ไม่มีใครเดินข้างเรา ชีวิต…ฉันเหงา เหลือเพียงแค่เงาข้างกาย ไม่มีความหมาย หัวใจเดียวดายเกินทน…