ji42.com
วันอยากหยุด… กลับไปหาลูก
ทำงานแบบไม่ได้หยุดมาถึง 7 เดือน นอกจากจะไม่ได้หยุดแล้ว ยังไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น แต่ละวันที่ผ่านมา ใช้เวลาหมดไปกับการทำงานเพียงอย่างเดียว จนเริ่มรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้ว ไม่เอาแล้ว อยากหยุดเสียเหลื…