japanmase.com
ร้าน coucou ทุกอย่าง 300 เยน!!
นอกจากร้านสินค้า 100 เยน ที่มีมากมายที่ญี่ปุ่นแล้ว วันนี้ขอนำเสนอร้าน Coucou สินค้าทุกชิ้นราคา 300 เยน (เทียบกับเงินไทยก็100นิดๆ)…