jamesmurua.com
Mali Kambandu is Kalemba Short Story Prize 2018 winner
Mali Kambandu is the Kalemba Short Story Prize 2018 winner for her short story The Hand To Hold.