izlake.si
Poglobljena ocena tveganja za zdravje otrok zaradi izpostavljenosti arzenu v občini Zagorje ob savi
Na pobudo in ob sofinanciranju Občine Zagorje ob Savi je Nacionalni inštitut za javno zdravje aprila 2016 začel z izvedbo raziskave, s katero bodo natančneje ocenili tveganje za zdravje otrok v dol…