izlake.si
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Datum: 1. 2. 2016 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Krajevna skupnost Izlake, Izla…