izlake.si
Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Krajevna skupnost Izlake Izlake 3, 1411 Izlake Datum: 11. 4. 2016 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/20…