israclick.com
עשרות אלפי חבילות מזון למשפחות מועטות יכולת נאספו ע"י מתנדבי מד"א - ישראקליק
זו השנה ה- 15 בה אלפי מתנדבי מד"א, בני נוער ובוגרים, התגייסו למבצע רחב היקף של איסוף מזון למשפחות מועטות יכולת * מנכ"ל מד"א, אלי בין: "גם השנה עשינו מאמץ על מנת שלא יישאר בית בישראל ללא שמחת חג על שולחן הסדר ואני מודה לאזרחי ישראל שנרתמו ותרמו"