ispkosova.com
MyON – Digital Library
Një element bazë i sistemit tonë arsimor është, përvetësimi sa më mirë i gjuhës së huaj nga nxënësit tonë. Për realizimin e kësaj, ne i kemi kushtuar rëndësi të veçantë mësimit të gjuhës angleze du…