ispkosova.com
Senatori Amerikan i Shtetit Hawai për Vizitë në ISP
Të mërkurën më 19 tetor 2016 ISP-ja priti Senatorin e shtetit Hawai, Drejtues i shumicës dhe Drejtor i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare, z.Jamie-Boyd Kalani English. Senatori u prit nga përf…