ispkosova.com
U Mbajt Festivali Kulturor
Shtëpia e Kulturës e Prizrenit ishte nikoqire e Festivalit Kulturor dhe Gjuhësor 2016 e organizuar nga kolegjet “Mehmet Akif” në Kosovë. Festivali, i cili për moto e ka promovimin e har…