ispkosova.com
Shkencëtarët e rinj Kosovarë testuan njohuritë në olimpiadën MAC
Nxënësit e kolegjeve Mehemt Akif në Kosovë patën mundësinë të testonin njohuritë e tyre në fushën e shkencave natyre dhe shoqërore duke marrë pjesë në olimpiadën MACPROJECT e zhvilluar nga Institu…