ispkosova.com
Rezultatet e Provimit Pranues 2015
Nxënësit të cilët kanë fituar bursë duhet të regjistrohen më së largu deri më 23 Maj 2015 Nxënësit emrat e të cilëve janë shënuar në këtë listë kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën ton…