ispkosova.com
Hobby Garden 8-A & 8-B
Aktiviteti “Aktivitet në kopshtin e shkollës” në ISP me kl. 8A – 8B Në këtë aktivitet të realizuar më 07.05.2014 klasa 8A / 8B përfshirë të gjithë nxënësit, në këndin e tyre, ata mbollën: fruta, pe…