islamveihsan.com
SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI GERÇEK Mİ?
Sünnetin bir bütün ve kavram olarak bağlayıcılığı kesindir. Peygamber'e uymayı, verdiği hükme razı olmayı, onun hükmü karşısında mü'mint lere seçim hakkı