islamveihsan.com
MÜSLÜMAN NEDEN AĞLAR?
Allâh'ın rahmet ve merhametini ön plana çıkararak ümit verici bir üslûp ile telkînde bulunmak, zamanımızda -menfî materyalist tesirlerle- batıdakine benzer bir