islamveihsan.com
MEŞREP NE DEMEK? MEŞREP NEDİR?
Meşrep: Bir kim­se­nin ya­ra­tı­lış­tan ge­len mi­zâ­cı, ta­bi­at, huy. Âdet. Gi­diş, ha­re­ket, ta­vır, tu­tum anlamlarına gelmektedir. MEŞREP KELİMESİNE ÖRNEK