islamveihsan.com
MANEVİ TERBİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Mûsâ Efendi Hazretlerinden 8 maddede manevi terbiyede dikkat edilecek hususlar... İnsan, muhabbet duyduğu varlığın buna liyâkati ölçüsünde mânen seviye kazanır.