islamveihsan.com
“LA İLAHE İLLALLAH” ZİKRİNİN FAZİLETLERİ
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri kelime-i tevhîdin mânâsını şöyle îzah eder: "«La ilahe illallah» zikrinden maksat, âfâkî ve enfüsî, yani dıştaki ve içteki bâtıl