islamveihsan.com
İSTANBUL’DA İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM FIRSATI
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı tarafından ilahiyat öğrencilerine klasik usûlde Arapça ve İslâmî İlimler eğitimi verilmek üzere kurulan Hüdâyi İlahiyat Halkaları'na