islamveihsan.com
İNANÇ BAKİ OLDUKÇA O BAYRAK İNMEYECEK
İstanbul'un işgal yıllarında bir Anadolu kadınını içli içli ağlatan hadise... İstanbul'un ecnebî işgali altına düştüğü günlerdeydi. Harbiyenin cadde tarafındaki