islamveihsan.com
İMANDA ARTMA VE EKSİLME OLUR MU?
İmanın azalıp eksilmesi ve artması konusunda alimlerin görüşü nedir? İmanın artması veya azalması mümkün müdür? Mevzûya farklı açılardan bakan İslâm âlimleri