islamveihsan.com
HAZRET-İ ZÜLKARNEYN (A.S.) KİMDİR?
Zülkarneyn kelimesi "iki asır sâhibi" mânâsına gelmektedir. Dünyânın şark ve garbını dolaşması, Allâh'ın kendisine nûr ve zulmeti Mûsâhhar kılması (emrine