islamveihsan.com
FAYDALI İLİM NE İLE OLUR?
İlmin hakîkati, Hakkʼın rızâsı istikâmetinde yaşanmasıyla ortaya çıkar. Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: "Ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edinirsen edin,