islamveihsan.com
ENFÜSİ BİR ALEMİN SEYYAHI
Selçuklu döneminin ünlü ressamının gönlünü uyandıran, O'nu hayret, dehşet ve ürperiş içinde derin düşüncelere daldıran ve enfüsî bir âlemin seyyâhı eyleyen