islamveihsan.com
ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE DİNE AYKIRI KONUŞMALAR OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIM?
Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, "Çalıştığım iş yerinde dine aykırı konuşmalar olduğunda ne yapmalıyım?" sorusunu cevaplıyor. Bizim hayatımızın her safhasında ibadet