islamveihsan.com
AKRABA ZİYARETİNİN ÖNEMİ
İslam'da akraba ziyaretinin önemi nedir? Kişinin akrabâ ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, yâni sıla-i rahimde bulunması,