islamic-media.com
Mufti muhammad khan qadri, dars taraweh > ISLAMIC MEDIA
Is bayan me mufti muhammad khan qadri ne (Mufti muhammad khan qadri, dars e taraweh, 21 ramazan 2017) ke mukhtalif pahluon pr gufgu ki he or hwala jat bhi bayan kiye han. Waqatan, mufti muhammad khan qadri ki ye video sunn'ne se taluq rakhti he.
Islamic Scholar