islam-hinduism.com
எண்ணங்களின் எதார்த்தங்கள்..! - Islam for Hindus
எண்ணங்களே எம் வாழ்வை புடம் போடும் ஊக்கிகள்.அவை பல்வேறு நிலைமைகளில் எம் செயல்பாடுகளின் காரணிகளாக அமைகின்றன.