isfikirleri-girisimcilik.com
Çelik ve Çeliknazda Kenan Doğulu-Beren Saat İkilisine Katılacak - İş Fikirleri ve Girişimcilik
Arçelik, Kenan Doğulu-Beren Saat İkilisinin yer aldığı reklamla &rC&'' pazarlama dünyasında