ipc.al
Rritja e barrës fiskale dhe bashkitë me taksat më të larta gjat 5 viteve të fundit - IPC
Barra fiskale në Shqipëri përgjatë viteve 2014 – 2018 rezulton të jetë rritur 25%, sipas një studimi të bërë nga studio e specializuar ALTAX. Rritja më e madhe është ndikuar nga politika fiskale e taksimit progresiv, reforma e decentralizimit fiskal, si dhe nga zgjerimi bazës kontributive të TVSH, që ka rritur kontributin e saj eRead More
IPC, http://www.ipc.al