ipc.al
Çmimet e reja referencë për ndërtesat - IPC
Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencë për ndërtesat. Këto çmime njihen nga shteti sipas zonave të ndryshme, në formën e “dyshëmesë”, pra si çmim minimal, në bazë të të cilit llogaritet, si tatimi i fitimit, në rast se kemi të bëjmë me një shitblerje ndërtese, ashtu edhe taksa e ndërtesës, në përputhje me ligjinRead More
IPC, http://www.ipc.al