inwi.pl
Niezdecydowanie jest najbardziej wyniszczającą emocją, jaka znam
Powiem jeszcze więcej. Do tego wrzątku i lodowatej wody dodam ciężkie chomąto na szyję i dwie kule u dwóch nóg oraz beczkę czarnej, gęstej smoły, z której ciężko się wydostać. Niepodejmowanie decyzji dyktowane jest strachem, co będzie, co o mnie pomyślą, co potem, co dalej, będą zmiany, tralalalala...