inwi.pl
No proszę Cię
Siedzisz w domu, w ciepełku, pracujesz na telefonie, nie musisz nigdzie jeździć, nie musisz się stroić, jeśli nie masz nastroju, masz swoich bliskich przy sobie, śledzisz pierwsze kroki swojego dzi…