inwi.pl
Network Marketing i jego filozofia
NM to ludzie, nie sprzedaż. Network…. produkty się ze sobą nie komunikują tylko ludzie. To jest proste jak konstrukcja cepa, ale wypaczone do granic możliwości.