inwi.pl
Jak przeprowadzam rozmowę?
na odległość widać, że jest taki i owaki. Już z twarzy bije od niego coś tam, oczy tęsknią za rozumem…