invenies.eu
Escola de l'aigua - SROI
L'Escola de l'Aigua és una unitat de negoci de Suez Water Spain la raó de ser és el coneixement aplicat a la gestió sostenible del cicle global de l'aigua, ajudant a la generació i transmissió de coneixements amb èmfasi en el cicle de l'aigua en el consum humà . Com a unitat de negoci, L'Escola de