invenies.eu
Suport a la internacionalització de la ciutat i la seva acció social
Invenies posa en marxa una nova línia de servei adreça al món de l’administració local per facilitar la seva dimensió internacional. Ajudem a incorporar els Ajuntaments als àmbits europeus de cooperació local, a identificar bones pràctiques d’èxit provat a Europa, a facilitar l’accés a fonts de finançament europeu de projectes locals, i a projectar el municipi