invenies.eu
Pla Nacional d’empreses i drets humans
El Consell de ministres va aprovar el Pla Nacional d’empreses i drets humans el passat 28 de juliol de 2017. Aquest pla pretén protegir els drets humans davant de qualsevol impacte negatiu, que l’activitat d’una empresa, pogués tenir sobre ells. Amb aquest Pla es dona resposta als requeriments de la Unió Europea en matèria